30 ธันวาคม 2554

หูแมวสื่อใจ
ที่คาดผมที่มีหน้าตาเหมือนหูแมวอันนี้ มีชื่อว่า 'เนโกะมิมิ' ถ้าหากว่าเรามองดูภายนอก ก็จะเหมือนที่คาดผมทั่วๆไป แต่ความจริง เนโกะมิมิ คืออุปกรณ์สื่อสารชนิดหนึ่ง ที่ผู้สวมสามารถควบคุมได้ด้วยการแสดงความคิดหรือ ความรู้สึก  ส่วนการเคลื่อนไหวของหูแมวนั้นมี 4 แบบ เมื่อผู้สวมแสดงความกังวลหรือจดจ่อกับอะไรบางอย่าง หูแมวจะตั้งขึ้น แต่จะพับลงมาเมื่อผู้สวมรู้สึกผ่อนคลาย โดยเฉพาะเวลาที่เราทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกมีความสุขและมี สมาธิ เช่น การอ่านหนังสือหรือเล่นเกม หูแมวก็จะหมุนไปมา แต่หากว่าเราอยู่เฉยๆ โดยสมองไม่มีเรื่องให้คิดกังวลอะไรหูแมวก็แค่ขยับไปด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้นคานะ นากาโนะ เป็นหนึ่งในผู้คิดค้น เนโกะมิมิ  เธอคาดหวังให้เทคโนโลยีนี้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพราะมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบุคคลหลายประเภท เช่น เด็กทารก คนชราที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงคนที่ไม่กล้าเข้าสังคม โดยทางบริษัทวางแผนที่จะวางจำหน่ายเนโกะมิมิ ภายในสิ้นปี2011 ซึ่งราคายังไม่แน่นอน แต่คาดว่าน่าจะสูงถึงหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐขณะเดียวกันเทคโนโลยี เนอูโร่  ก็กำลังได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ในการนำไปพัฒนาเพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้ที่ป่วยเป็นอัมพาต